Start

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avsteg

Nivå: Basnivå

Behov av att hantera avsteg från kraven på miljö- och hälsofarliga ämnen kan uppstå då vissa material, varor eller kemiska produkter inte kan ersättas. För att hantera avsteg och begränsa dessa till enstaka undantagsfall behövs en skrivning i kontraktet med entreprenören. Här kallar vi avsteg som accepterats av beställaren för undantag. Avsteg som beställaren ej accepterat kallas avvikelser.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10936:2
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska