Start

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid projektering
Ladda nerBeskrivning
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Magnetisk flödestäthet, vid projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation