Startsida

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Upphandling vid projektering
Expandera rad för mer information
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Magnetisk flödestäthet, vid projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Projektering för minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkanSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier