Start

Givare och mätare

Nivå: Basnivå

Mätning är nödvändig för att kunna följa upp och verifiera byggnadens energianvändning och se att beställaren krav på byggnaden har uppnåtts, mätinstrument är då en förutsättning.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10995:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska