Start

Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gäller

Nivå: Basnivå

En byggentreprenad innebär flöden av stora mängder energi och material (inklusive avfall) som oundvikligt innebär ökad miljöbelastning. För att kunna styra dessa flöden och för att entreprenören ska agera så att miljöpåverkan minimeras kan ett ledningssystem för entreprenörens miljöarbete behövas.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11261:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska