Start

Programhandling för inneklimat, idrottshall

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Ett bra inneklimat är viktigt för människors hälsa och kan ha stor påverkan på hälsan eftersom de flesta idag tillbringar huvuddelen av sitt liv inomhus och andas den luft, med allt som är i den. Luftbyte med frisk ren luft, ventilation och luftfilter där det är nödvändigt är viktiga för en hälsosam inomhusmiljö.  Temperaturer påverkar människors förmåga att fungera tillfredställande både i skola, hemmet och på arbetsplatsen. Vid idrott ökar ämnesomsättning och luftbyte vid andningen.  Barn är ofta känsligare för förorenad luft och dålig luft samt över- och undertemperaturer kan påverka både hälsan och kroppsliga utveckling liksom förmåga att lära, än vuxna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11421
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska