Startsida

Upphandling vid programskedet

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Upphandling vid programskedet
Expandera rad för mer information
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, idrottshallBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, idrottshallAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, idrottshallSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier