Start

Upphandling vid programskedet

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid programskedet
Ladda nerBeskrivning
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, skolbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, idrottshallBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, idrottshallAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, idrottshallSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation