Start

Kompetens för kontroll av material- och avfallskrav

Nivå: Basnivå

Kravet avser att säkerställa tillräcklig kompetens hos den eller de (exempelvis konsultens eller entreprenörens personal) som ges uppdrag att följa upp krav som avser resurs- och avfallshantering, materialinventering samt resurs- och avfallsstatistik. 

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11506
Grupp:
Konsulter för beställarens uppföljning
Engelska:
Finns inte på engelska