Start

Magnetisk flödestäthet, vid totalentreprenad

Nivå: Basnivå

Kravet minskar risken för förhöjda nivåer av magnetiska fält. Långsiktig exponering för magnetiska fält kan öka risken för leukemi hos barn.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10546:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska