Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Flerbostadshus nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Lufttäthet, utförande vid nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Lufttäthet, utförande vid nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Lufttäthet, utförande vid nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
AvfallsmängderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Andel avfall till deponiBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Överlämnande, energiaspekter vid utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationKonsulter för kontroller
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller
Konsult verifiering av energiprestanda, förslag uppdragsbeskrivningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKonsulter för kontroller
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus, solskydd och fönsterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus-, solskydd- och fönsterutredningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Uppvärmning av serviceutrymmenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kalla ytor i bostadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Minimering av tryckfall i ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmepumpBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Givare och mätareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ÖverlämningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verifiering av energikrav under garantiperiodenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DagvattenomhändertagandeBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
FlödestäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mät och kontrollplaner magnetiska fältBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Mätning och kontroller av magnetiska fältBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Kontroll av projekteringen avseende bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ljudklass för konstruktionerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ljudklass för installationerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Tyst rumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mätning och dokumentation av ljud och bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
AvfallsmängderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Andel avfall till deponiBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Obligatorisk kontrollBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöplan produktion till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, bostäderBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, bostäderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, bostäderAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering