Startsida

Flerbostadshus nybyggnad

I kriteriebiblioteket finns kriterier som avser nybyggnation av flerbostadshus. Kriterierna avser inte bara tekniska krav på byggnaden utan även utredningskrav och krav på uppföljning. Vilka av bibliotekets kriterier som hamnar i nedladdade dokument beror på det urval som man själv gör och vad man väljer att ladda ned. Om du läser denna text i ett dokument kan därför dokumentet innehålla en mängd kriterier från biblioteket eller bara ett kriterium. Om du läser denna text i kriteriebiblioteket har du tillgång till samtliga publicerade kriterier.

Flerbostadshus nybyggnad
Expandera rad för mer information
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Programhandling för inneklimat, bostäderBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, bostäderSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling för inneklimat, bostäderAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ÖverlämningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande, energiaspekter vid utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Obligatorisk kontrollBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Minimering av tryckfall i ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
FlödestäthetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Verifiering av energikrav under garantiperiodenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Uppvärmning av serviceutrymmenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Tyst rumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Täthet i nya kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmepumpBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Effektiva fläktaggregat i system med värmeåtervinningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
DagvattenomhändertagandeBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus-, solskydd- och fönsterutredningBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Dagsljus, solskydd och fönsterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.SpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
ByggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
AvfallssamordnareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Samråd för lufttäthetBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rotodynamiska vattenpumpar, energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Rotodynamiska vattenpumpar, energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar utan axeltätning, energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Pumpar utan axeltätning, energieffektivitetAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Kalla ytor i bostadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av rör, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Maximal energianvändning (alt 1) ej elvärmd byggnadBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Maximal energianvändning (alt 1) ej elvärmd byggnadAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Maximal energianvändning (alt 1) ej elvärmd byggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mätning och kontroller av magnetiska fältBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mätning och dokumentation av ljud och bullerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Mät och kontrollplaner magnetiska fältBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Lufttäthet, utförande vid nybyggnadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader