Start

Lufttäthet

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda och förhindra fuktskador.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10984:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska