Start

Totalentreprenad

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav för upphandling av projektering eller totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat bostäder och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
MiljösamordnareBasnivåKvalificeringskrav
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöinformationAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Förslag på objektsanpassat system för uppföljning av energikravBasnivåKvalificeringskrav
System för uppföljning av energikravBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.BasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.Avancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling efter att systemhandlingar är framtagna.SpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.BasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.Avancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - Krav vid upphandling inför projekteringsskedet.SpjutspetsnivåTeknisk specifikation
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikation
LufttäthetAvancerad nivåTeknisk specifikation
LufttäthetSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikation
Läckagesökning och provningBasnivåTeknisk specifikation
Energi- och dagsljusutredning av fönster och glaspartier, bostäderBasnivåTeknisk specifikation
Uppvärmning av serviceutrymmenBasnivåTeknisk specifikation
Kalla ytor i bostadBasnivåTeknisk specifikation
Täthet i nya kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Isolering av kanaler, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemBasnivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat och fläktarBasnivåTeknisk specifikation
Effektiva fläktaggregat och fläktarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystemAvancerad nivåTeknisk specifikation
Pumpar och rörBasnivå
Pumpar och rörAvancerad nivåTeknisk specifikation
Givare och mätareBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan - totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Lagstadgad klimatdeklarationBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikation
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Verifiering av energikrav under garantiperiodenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av yt- och grundvattenBasnivåTeknisk specifikation
DagvattenomhändertagandeBasnivåTeknisk specifikation
Förebyggande arbete mot spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
DrivmedelstankarBasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för hantering av spill och läckageBasnivåTeknisk specifikation
Magnetisk flödestäthet, vid totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskrav
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Ljudklass för konstruktionerBasnivåTeknisk specifikation
Ljudklass för installationerBasnivåTeknisk specifikation
Ljudisolering mellan rum i samma bostadBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av byggbullerBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av materialetBasnivåTeknisk specifikation
Skydd av hålrumBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Obligatorisk kontrollBasnivåTeknisk specifikation
Utformning av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Dokumentation av drift och underhållsinstruktionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöplan projektering till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Samlad miljödokumentation till beställarenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Avfallsmängder, nybyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder, nybyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
ÖverlämningBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation