Start

Effektiva fläktaggregat och fläktar

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Genom att ställa krav på energieffektiva ventilationssystem kan äldre, mindre effektiva fläktar som kostar mer i drift undvikas. Fläktar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10963:2
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska