Start

Energi- och dagsljusutredning av fönster och glaspartier, bostäder

Nivå: Basnivå

Val av fönster- och glasuppbyggnad påverkar i hög grad byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Syftet med kriteriet är att för byggnaden skapa en bra balans mellan dagsljusinsläpp och solvärmelast, optimera dagsljus inomhus samt undvika övertemperaturer och stora värmeförluster genom fönster och glaspartier. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10988:2
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska