Start

Pumpar och rör

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Genom att ställa krav på pumparnas energieffektivitet kan äldre, mindre effektiva pumpar undvikas. Ställs högre krav påskyndas skiftet till än mer energieffektiv pump. Pumpar har hög gångtid och förbrukar därför mycket energi. Därför ställs krav på energieffektivitet samt nivåer för värmesystem. Stora värmeförluster kan ske genom rördragningar om dessa inte är tillräckligt isolerade. Kondens som kan leda till fuktskador kan uppstå utan isolering eller med felaktigt utförd isolering.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10994:2
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska