Start

Täthet i nya kanaler, nybyggnad

Nivå: Basnivå

Luftläckaget i en isolerad otät kanal ger väsentligt högre värmeförluster än en tät kanal med samma isolering, täta kanaler främjar bättre energiprestanda.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10992:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska