Start

Lagstadgad klimatdeklaration

Nivå: Basnivå

Från och med 2022-01-01 är det lagkrav på att klimatdeklaration ska vara upprättad inför slutbesked. Detta gäller, med vissa undantag, för alla nya byggnader. För krav på siffersatta minskningar av klimatbelastning finns andra krav. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11493
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska