Start

Upphandling vid programskedet

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid programskedet
Ladda nerBeskrivning
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenBasnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenAvancerad nivåTeknisk specifikation
Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Programhandling för inneklimat, bostäderBasnivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, bostäderAvancerad nivåTeknisk specifikation
Programhandling för inneklimat, bostäderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Byggnadens maximala värmeförlusttal - krav i upphandling för tidiga skedenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation