Start

Programhandling för inneklimat, bostäder

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Ett bra inneklimat är viktigt för människors hälsa och kan ha stor påverkan på hälsan eftersom de flesta idag tillbringar huvuddelen av sitt liv inomhus och andas den luft, med allt som är i den. Luftbyte med frisk ren luft, ventilation och luftfilter där det är nödvändigt är viktiga för en hälsosam inomhusmiljö.  Temperaturer påverkar människors förmåga att fungera tillfredställande både i hemmet och på arbetsplatsen. .

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11312
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska