Start

Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistik

Nivå: Basnivå

Kravet syftar till att öka graden av återanvändning och återvinning, samt att minska avfallsmängderna och bidra till en ökad cirkularitet av resurser. Kravet syftar också till att dokumentera material- och avfallsmängder. Tillgång till resurs- och avfallsstatistik för sorterade avfallsfraktioner är en förutsättning för att kunna bedöma om och till vilken grad, kraven på avfallsmängder, material- och avfallshantering har uppfyllts.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11504
Grupp:
Entreprenad - utförandeentreprenader
Engelska:
Finns inte på engelska