Start

Tvätt- och textilservice

Genom att ställa krav på att den tvätt- och textilservice som upphandlas kan förbrukning av vatten och kemikalier hållas nere och mer energieffektiva processer efterfrågas. Krav på distribution kan påverka val av drivmedel och bidra till minskad klimatpåverkan. Även de textilier som omfattas av tjänsten kan kravställas för att främja lång livslängd och låg kemikalieanvändning.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tvätt- och textilservice
Ladda nerBeskrivning
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Alternativa drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Alternativa drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Alternativa drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Färgämnen och pigmentBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Tvätteriets energianvändningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Produktens miljöfarlighetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Tensiders nedbrytbarhetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
FormaldehydBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
FormaldehydAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Utsläpp av växthusgaserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorVillkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupperBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupperAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
Tvätteriets vattenanvändningBasnivåTeknisk specifikationVillkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Ingående ämnens hälsofarlighetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
Hantering av uttjänt textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Certifierat miljöledningssystemBasnivåKvalificeringskravVillkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Vattenavvisande och vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Sensibiliserande (allergiframkallande) produktBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
OparfymeratBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättkemikalier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Arbetsrättsliga villkor tvätteriarbetareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor