Start

Hantering av uttjänt textil

Nivå: Basnivå

En mer cirkulär hantering av textilier innebär även att uttjänta textilier omhändertas på bästa sätt.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11212:1
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden