Startsida

Drivmedel

Klimatpåverkan från drivmedel är betydande och skiljer sig mycket mellan olika drivmedel. Det viktigaste valet för en offentlig organisation är valet av fordon som avgör om det går att köra med förnybara drivmedel eller inte. Samtidigt måste drivmedlen finnas tillgängliga för att fordonsval ska vara möjligt. Med andra ord måste det finnas en strategi i den egna organisationen för omställning till fossilfrihet som omfattar både fordon och drivmedel utifrån de olika lokala och regionala förutsättningarna Upphandlingsmyndigheten har inga hållbarhetskrav för vätgas eftersom tekniken för vätgas just nu befinner sig en tidig utvecklingsfas. Andra viktiga hållbarhetsaspekter utöver klimatpåverkan från drivmedel är luftkvalitet, biologisk mångfald, social hållbarhet med mera.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Drivmedel
Expandera rad för mer information
Produktkvalitet stationstankningBasnivåTeknisk specifikationStationstankning
El från förnybara energikällorBasnivåTeknisk specifikationStationstankning
Källor för framställning av fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationstankning
Klimatkrav drivmedel stationstankningBasnivåTeknisk specifikationStationstankning
Klimatkrav drivmedel stationstankningAvancerad nivåTeknisk specifikationStationstankning
Klimatkrav drivmedel stationstankningSpjutspetsnivåTeknisk specifikationStationstankning
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationstankning
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStationstankning
Produktkvalitet bulkinköpBasnivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
El från förnybara energikällorBasnivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Klimatkrav drivmedel bulkinköpBasnivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Klimatkrav drivmedel bulkinköpAvancerad nivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel

Ladda ner valda kriterier