Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Drivmedel

Offentlig sektor köper drivmedel för rese- och transporttjänster som man utför själv, t ex hemtjänsten som besöker brukare, för att tanka polisbilar och för att distribuera gods mellan sjukhus. Klimatpåverkan är betydande och skiljer sig mycket mellan olika drivmedel. Det viktigaste valet är val av fordon som avgör om det går att köra på förnybara drivmedel eller inte. Exempel på annan miljöpåverkan från drivmedel är vatten- och pesticidanvändning samt påverkan på de mark- och vattenområden som berörs.

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Klimatkrav - Fossil andel av drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFossila drivmedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFossila drivmedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFossila drivmedel
SpårbarhetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFossila drivmedel
ProduktkvalitetBasnivåTeknisk specifikationFossila drivmedel
Ständig förbättringBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFossila drivmedel
ProduktkvalitetBasnivåTeknisk specifikationFörnybara drivmedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörnybara drivmedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörnybara drivmedel
Klimatkrav - Fossil andel av drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörnybara drivmedel
SpårbarhetBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörnybara drivmedel
Ständig förbättringBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörnybara drivmedel