Start

Drivmedel

Valet av drivmedel och fordon är betydande för klimatpåverkan. För att ställa om till förnybara drivmedel eller fossilfrihet finns det flera viktiga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till som val av fordon, luftkvalitet, biologisk mångfald och social hållbarhet. Samtliga drivmedel skiljer sig åt och finns tillgängliga för olika fordonsval, så det är viktigt att ha en strategi för omställning till förnybara drivmedel. Här hittar du hållbarhetskriterier för transport och drivmedel.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Drivmedel
Ladda nerBeskrivning
Produktkvalitet stationstankningBasnivåTeknisk specifikationStationstankning
El från förnybara energikällorBasnivåTeknisk specifikationStationstankning
Källor för framställning av fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationstankning
Klimatkrav drivmedel stationstankningBasnivåTeknisk specifikationStationstankning
Klimatkrav drivmedel stationstankningAvancerad nivåTeknisk specifikationStationstankning
Klimatkrav drivmedel stationstankningSpjutspetsnivåTeknisk specifikationStationstankning
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationstankning
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStationstankning
Produktkvalitet bulkinköpBasnivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
El från förnybara energikällorBasnivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Klimatkrav drivmedel bulkinköpBasnivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Klimatkrav drivmedel bulkinköpAvancerad nivåTeknisk specifikationBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBulkinköp av hållbara förnybara drivmedel