Start

Bulkinköp av hållbara förnybara drivmedel

Dessa kriterier är avsedda att användas vid upphandling av bulkleverans av drivmedel. Bulkleverans avser en direktleverans av drivmedel med tankbil till av beställaren förutbestämd plats, tank eller cistern.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Bulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Ladda nerBeskrivning
Produktkvalitet bulkinköpBasnivåTeknisk specifikation
El från förnybara energikällorBasnivåTeknisk specifikation
Klimatkrav drivmedel bulkinköpBasnivåTeknisk specifikation
Klimatkrav drivmedel bulkinköpAvancerad nivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor