Start

El från förnybara energikällor

Nivå: Basnivå

El kan produceras från olika energikällor som ger olika miljö- och klimatpåverkan. Detta krav minskar miljöpåverkan genom att ställa krav på att elen produceras från förnybara energikällor.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11483
Grupp:
Bulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Engelska:
Finns inte på engelska