Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

El från förnybara energikällor

Krav ID
11483
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

El för laddning fordon ska komma från förnybara energikällor i enlighet med lag (2011:1200) om elcertifikat.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts