Start

Klimatkrav drivmedel bulkinköp

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Genom detta krav kan den upphandlande myndigheten bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa krav på hållbara förnybara drivmedel. Basnivå motsvarar ljusgrön nivå och spjutspetsnivå motsvarar mörkgrön nivå  i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:1) om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11486
Grupp:
Bulkinköp av hållbara förnybara drivmedel
Engelska:
Finns inte på engelska