Start

Fordon

En tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer idag från transportsektorn. Den nationella strategin för fossilfria transporter syftar till att uppnå målet med att Sverige ska vara utan nettoutsläpp av koldioxid år 2045. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna effektiviseras och drivas med el och förnybara bränslen. Miljökraven är utformade för att stödja upphandlare att bidra till att uppfylla målen i det klimatpolitiska ramverket samt följa lokala och regionala beslut som ligger i linje med detta. För att styra i riktning mot målet om 70 % minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 har stor vikt även fästs vid att utforma kraven så att de på ett ändamålsenligt sätt kompletterar och ligger i linje med övriga styrmedel på transportområdet.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Fordon
Ladda nerBeskrivning
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikationPersonbilar
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTeknisk specifikationPersonbilar
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationPersonbilar
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 120 gram per kilometerBasnivåTilldelningskriterierPersonbilar
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 150 gram per kilometer om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100BasnivåTilldelningskriterierPersonbilar
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 190 gram per kilometer om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för fordonsgas eller annan gas än gasol.BasnivåTilldelningskriterierPersonbilar
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 190 gram per kilometer om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för att köras med etanol.BasnivåTilldelningskriterierPersonbilar
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikationPersonbilar
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikationPersonbilar
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbilar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbilar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbilar
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikationMinibussar och storbilar
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTilldelningskriterierMinibussar och storbilar
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMinibussar och storbilar
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikationMinibussar och storbilar
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMinibussar och storbilar
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikationMinibussar och storbilar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMinibussar och storbilar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMinibussar och storbilar
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarBasnivåTeknisk specifikationLätta lastbilar
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarAvancerad nivåTilldelningskriterierLätta lastbilar
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLätta lastbilar
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikationLätta lastbilar
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLätta lastbilar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLätta lastbilar
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikationLätta lastbilar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLätta lastbilar
Drivmedel/drivlinaAvancerad nivåTeknisk specifikationTunga fordon
Uppgradering av euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTunga fordon
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikationTunga fordon
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTunga fordon