Start

Fordon

Kraven finns på tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Avancerad nivå och spjutspetsnivå bör alltid ses som huvudalternativen. Observera att bas-nivån endast bör användas som en undantagsnivå i de fall då de andra två nivåerna inte är tillämpbara.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Fordon
Ladda nerBeskrivning
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikationPersonbilar
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTeknisk specifikationPersonbilar
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationPersonbilar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbilar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorPersonbilar
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikationMinibussar och storbilar
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTilldelningskriterierMinibussar och storbilar
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikationMinibussar och storbilar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMinibussar och storbilar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMinibussar och storbilar
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarBasnivåTeknisk specifikationLätta lastbilar
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarAvancerad nivåTilldelningskriterierLätta lastbilar
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarSpjutspetsnivåTeknisk specifikationLätta lastbilar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorLätta lastbilar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorLätta lastbilar
Drivmedel/drivlinaAvancerad nivåTeknisk specifikationTunga fordon
Uppgradering av euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTunga fordon