Startsida

Personbilar

Huvudsyftet med miljökraven på personbilar är att styra mot minskad klimatpåverkan genom att premiera fordon som kan köras på förnybara drivmedel och har låg drivmedelsförbrukning.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Personbilar
Expandera rad för mer information
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 120 gram per kilometerBasnivåTilldelningskriterier
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 150 gram per kilometer om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100BasnivåTilldelningskriterier
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 190 gram per kilometer om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för fordonsgas eller annan gas än gasol.BasnivåTilldelningskriterier
Främja energieffektiva fordon som har ett koldioxidutsläpp under 190 gram per kilometer om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för att köras med etanol.BasnivåTilldelningskriterier
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikation
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikation
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier