Start

Personbilar

Huvudsyftet med miljökraven på personbilar är att styra mot minskad klimatpåverkan genom att premiera fordon som kan köras på förnybara drivmedel och har låg drivmedelsförbrukning.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Personbilar
Ladda nerBeskrivning
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor