Start

Energi/koldioxidkrav för fordon med maximalt fyra sittplatser utöver förarplatsen

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Huvudsyftet med miljökraven på personbilar är att minska klimatpåverkan genom att premiera fordon som kan köras på förnybara drivmedel och har låg drivmedelsförbrukning. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10458:2
Grupp:
Personbilar
Engelska:
Finns inte på engelska