Startsida

Tunga fordon

Vägtransporterna, både person- och godstransporter, står för över 90 % av koldioxidutsläppen från transportsektorn som 2014 var knappt 18 miljoner ton koldioxid (Naturvårdsverket - National Inventory Report 2016 Sweden). Vägtrafiken förknippas också med andra miljöproblem som försurning, marknära ozon, partiklar och buller. Samtidigt pågår en snabb utveckling mot mer miljöanpassade fordon där fokus främst riktas mod minskad bränsleförbrukning, lägre koldioxidförbrukning och renare avgaser. Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846) gäller från och med 1 juli 2011. För att uppfylla lagen måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Tunga fordon
Expandera rad för mer information
Drivmedel/drivlinaAvancerad nivåTeknisk specifikation
Uppgradering av euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikation
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier