Start

Minibussar och storbilar

Huvudsyftet med miljökraven på minibussar och storbilar är att minska klimatpåverkan genom att premiera fordon som kan köras på förnybara drivmedel och har låg drivmedelsförbrukning. Minibussen kan vara ett effektivt transportmedel om hela dess kapacitet utnyttjas.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Minibussar och storbilar
Ladda nerBeskrivning
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenBasnivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenAvancerad nivåTilldelningskriterier
Energi/koldioxidkrav på fordon med fem till åtta sittplatser utöver förarplatsenSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor