Startsida

Lätta lastbilar

Huvudsyftet med miljökraven på lättalastbilar är att minska koldioxidutsläppen. Utöver att utsläppskraven i de olika kriterienivåerna är satta utifrån fordonens koldioxidutsläpp har också hänsyn tagits till energieffektivitet och inte minst tillgängligt modellutbud för olika förnybara drivmedel. Detta för att kraven ska kunna tillämpas i så många verksamheter som möjligt och leda till upphandling av fordon med låg miljöpåverkan. Vid analys av antalet fordon på marknaden som klarar de föreslagna kraven har även beaktande tagits till att den nya körcykeln vid typgodkännande av bilar (WLTP) ger högre utsläppsvärden än tidigare körcykel (NEDC).

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Lätta lastbilar
Expandera rad för mer information
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarBasnivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
FordonsbullerAvancerad nivåTeknisk specifikation
ISA-Intelligent Stöd för Anpassning av hastighetAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Stödsystem för sparsam körningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier