Start

Lätta lastbilar

Huvudsyftet med miljökraven på lättalastbilar är att minska koldioxidutsläppen. Utöver att utsläppskraven i de olika kriterienivåerna är satta utifrån fordonens koldioxidutsläpp har också hänsyn tagits till energieffektivitet och inte minst tillgängligt modellutbud för olika förnybara drivmedel. Detta för att kraven ska kunna tillämpas i så många verksamheter som möjligt och leda till upphandling av fordon med låg miljöpåverkan. Vid analys av antalet fordon på marknaden som klarar de föreslagna kraven har även beaktande tagits till att den nya körcykeln vid typgodkännande av bilar WLTP ( Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) ger högre utsläppsvärden än tidigare körcykel (NEDC) New European Driving Cycle.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Lätta lastbilar
Ladda nerBeskrivning
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarBasnivåTeknisk specifikation
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarAvancerad nivåTilldelningskriterier
Energi/koldioxidkrav på lätta lastbilarSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor