Start

Stationstankning

För att minska klimatpåverkan från drivmedel infördes reduktionsplikten i Sverige den 1 juli 2018 genom lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörerna i Sverige får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med en viss procent genom att blanda i hållbara biodrivmedel i bensin och diesel. Att införa ytterligare miljökrav inom det som regleras av reduktionsplikten blir ett komplicerat sätt att ställa krav vid upphandling. Upphandlingsmyndigheten har därför inga krav på minskad klimatpåverkan på diesel eller bensin utöver det som regleras av reduktionsplikten. Klimatkraven omfattar i stället inköp av drivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Stationstankning
Ladda nerBeskrivning
Produktkvalitet stationstankningBasnivåTeknisk specifikation
El från förnybara energikällorBasnivåTeknisk specifikation
Källor för framställning av fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Klimatkrav drivmedel stationstankningBasnivåTeknisk specifikation
Klimatkrav drivmedel stationstankningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Klimatkrav drivmedel stationstankningSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor