Start

Vitvaror

Hållbarhetskriterierna omfattar vitvaror för ”normal användning” i hushåll. Detta innebär exempelvis tvätt- och diskmaskiner av hushållstyp som används på förskolor, äldreboenden och i bostäder som förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Hänvisningar till energimärknings- och ekodesignförordningarna är därmed till förordningar gällande hushållsprodukter.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Vitvaror
Ladda nerBeskrivning
Energieffektivitetsklass diskmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Förbättrad energieffektivitetsklass diskmaskinBasnivåTilldelningskriterierDiskmaskin
Ljudnivå (Diskmaskin)BasnivåTeknisk specifikationDiskmaskin
LCCBasnivåTilldelningskriterierDiskmaskin
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationDiskmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationDiskmaskin
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Förbättrad energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåTilldelningskriterierKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Ljudnivå (Kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp)BasnivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
LCCBasnivåTilldelningskriterierKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Förbättrad energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåTilldelningskriterierTvättmaskin
Ljudnivå (Tvättmaskin)BasnivåTeknisk specifikationTvättmaskin
LCCBasnivåTilldelningskriterierTvättmaskin
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Energieffektivitetsklass torktumlareBasnivåTeknisk specifikationTorktumlare
Ljudnivå (Torktumlare)BasnivåTeknisk specifikationTorktumlare
LCCBasnivåTilldelningskriterierTorktumlare
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTorktumlare
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Energieffektivitetsklass torkskåpAvancerad nivåTilldelningskriterierTorkskåp
Ljudnivå (Torkskåp)BasnivåTeknisk specifikationTorkskåp
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTorkskåp
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Energieffektivitetsklass ugnarBasnivåTeknisk specifikationUgnar
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationUgnar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar