Startsida

Vitvaror

Hållbarhetskriterierna omfattar vitvaror för ”normal användning” i hushåll. Detta innebär exempelvis tvätt- och diskmaskiner av hushållstyp som används på förskolor, äldreboenden och i bostäder som förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Hänvisningar till energimärknings- och ekodesignförordningarna är därmed till förordningar gällande hushållsprodukter.

Vitvaror
Expandera rad för mer information
Ljudnivå (Torktumlare)BasnivåTeknisk specifikationTorktumlare
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationDiskmaskin
Energieffektivitetsklass torktumlareBasnivåTeknisk specifikationTorktumlare
Ljudnivå (Diskmaskin)BasnivåTeknisk specifikationDiskmaskin
LCCBasnivåTilldelningskriterierDiskmaskin
Ljudnivå (Tvättmaskin)BasnivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Energieffektivitetsklass diskmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Ljudnivå (Kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp)BasnivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
LCCBasnivåTilldelningskriterierTvättmaskin
Energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
LCCBasnivåTilldelningskriterierKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
LCCBasnivåTilldelningskriterierTorktumlare
Energieffektivitetsklass torkskåpAvancerad nivåTilldelningskriterierTorkskåp
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationUgnar
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTorkskåp
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationDiskmaskin
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTorktumlare
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Ljudnivå (Torkskåp)BasnivåTeknisk specifikationTorkskåp
Energieffektivitetsklass ugnarBasnivåTeknisk specifikationUgnar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin

Ladda ner valda kriterier