Start

Vitvaror

Hållbarhetskriterierna omfattar vitvaror för ”normal användning” i hushåll. Detta innebär exempelvis tvätt- och diskmaskiner av hushållstyp som används på förskolor, äldreboenden och i bostäder som förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Hänvisningar till energimärknings- och ekodesignförordningarna är därmed till förordningar gällande hushållsprodukter.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Vitvaror
Ladda nerBeskrivning
Energieffektivitetsklass diskmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Förbättrad energieffektivitetsklass diskmaskinBasnivåTilldelningskriterierDiskmaskin
Ljudnivå (Diskmaskin)BasnivåTeknisk specifikationDiskmaskin
LCC - beräkning av livscykelkostnad (diskmaskin)BasnivåTilldelningskriterierDiskmaskin
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationDiskmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationDiskmaskin
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDiskmaskin
Energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Förbättrad energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåTilldelningskriterierKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Ljudnivå (Kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp)BasnivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
LCC - beräkning av livscykelkostnad (kyl- och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp)BasnivåTilldelningskriterierKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorKyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Förbättrad energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåTilldelningskriterierTvättmaskin
Ljudnivå (Tvättmaskin)BasnivåTeknisk specifikationTvättmaskin
LCC - beräkning av livscykelkostnad (tvättmaskin)BasnivåTilldelningskriterierTvättmaskin
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättmaskin
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTvättmaskin
Energieffektivitetsklass torktumlareBasnivåTeknisk specifikationTorktumlare
Ljudnivå (Torktumlare)BasnivåTeknisk specifikationTorktumlare
LCC - beräkning av livscykelkostnad (torktumlare)BasnivåTilldelningskriterierTorktumlare
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTorktumlare
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorktumlare
Energieffektivitetsklass torkskåpAvancerad nivåTilldelningskriterierTorkskåp
Ljudnivå (Torkskåp)BasnivåTeknisk specifikationTorkskåp
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationTorkskåp
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTorkskåp
Energieffektivitetsklass ugnarBasnivåTeknisk specifikationUgnar
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikationUgnar
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUgnar