Start

Ugnar

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Ugnar
Ladda nerBeskrivning
Energieffektivitetsklass ugnarBasnivåTeknisk specifikation
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor