Start

Ljudnivå (Tvättmaskin)

Nivå: Basnivå

En bra ljudmiljö bidrar till ökat välbefinnande hos användaren. Genom att ställa krav på tvättmaskinens ljudnivå kan ljudmiljön förbättras.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10047:2
Grupp:
Tvättmaskin