Start

Tvättmaskin

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tvättmaskin
Ladda nerBeskrivning
Energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Förbättrad energieffektivitetsklass tvättmaskinBasnivåTilldelningskriterier
Ljudnivå (Tvättmaskin)BasnivåTeknisk specifikation
LCC - beräkning av livscykelkostnad (tvättmaskin)BasnivåTilldelningskriterier
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikation
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor