Start

Kyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kyl och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp
Ladda nerBeskrivning
Energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Förbättrad energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåpBasnivåTilldelningskriterier
Ljudnivå (Kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp)BasnivåTeknisk specifikation
LCC - beräkning av livscykelkostnad (kyl- och frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp)BasnivåTilldelningskriterier
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikation
Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabelAvancerad nivåTeknisk specifikation
Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkternaAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Information om särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor