Start

Bad- och simanläggningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av bad- och simanläggningar. Än så länge tas inte alla hållbarhetsaspekter upp här. Kriterierna fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Bad- och simanläggningar
Ladda nerBeskrivning
Sårbarhetsanalys för bra inneklimat, fuktsäkerhet, miljö och energieffektivitetBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Utformning av energieffektiva byggnaderBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Formfaktor för husbyggnaderBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Anläggningens och byggnaders klimatzoner (med rumsfunktionsbeskrivning)BasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Klimatskärm och U-värdenBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Ångtät diffusionsspärrBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Bassänger vid rörligt grundvattenBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Isolering av och fuktsäker genomföring av vattenrutschkanorBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
LufttäthetsplanBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
LufttäthetBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Lufttäthetsprovning och läckagesökningBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
In- och utpassage i klimatskärmenBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Golvtemperatur där badgäster vistas barfotaBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Hantering av köldbryggorBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Isolering av utomhusbassängerBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
GlaspartierBasnivåTeknisk specifikationBad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Givare- och mätare för verifiering, driftoptimering och driftuppföljningBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Plan för mätning och kontroll samt för styr-, drift- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Plan för driftoptimering och samordnad funktionsprovningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorInstallationer för bad- och simanläggningar
Dimensionering av uteluftsflödenBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Relativ luftfuktighet i bassängrumBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Ventilation av tekniska utrymmenBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Krav på värmeåtervinning ur frånluftBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Utformning av bastuBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Täckning för utomhusbassängerBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Separata avloppssystemBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Isolering av kallvattencisternerBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Cirkulation av vattenBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Verkningsgrad för pumpar och motorerBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Dimensionering av rörBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Isolering av kallvattenrörBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Värmeväxlare för vattenBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Energiåtervinning från grå- och processvattenBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Påfyllning av vattenBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
BelysningskompetensBasnivåKvalificeringskravInstallationer för bad- och simanläggningar
Energimedveten belysningsprojekteringBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Belysningens IP-klassningBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Belysning i djup bassängBasnivåTeknisk specifikationInstallationer för bad- och simanläggningar
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorInstallationer för bad- och simanläggningar
SilfilterBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
PartikelfilterBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
KolfilterBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
UV-aggregatBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Egenproduktion av klorBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Utrustning för mätning av fritt klorBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Utrustning för mätning av pH-värdeBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Utrustning för mätning av redoxpotentialBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Utrustning för mätning av totalt klorBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Utrustning för mätning av turbiditetBasnivåTeknisk specifikationFilter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskravMaterial- och avfallshantering vid nybyggnation, bad- och simanläggningar
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationMaterial- och avfallshantering vid nybyggnation, bad- och simanläggningar
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikationMaterial- och avfallshantering vid nybyggnation, bad- och simanläggningar
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikationMaterial- och avfallshantering vid nybyggnation, bad- och simanläggningar