Start

Isolering av och fuktsäker genomföring av vattenrutschkanor

Nivå: Basnivå

På grund av platsbrist i badhusen förläggs ofta vattenrutschkanor utomhus. Vattenrutschkanor som passerar klimatskärmen och utomhusmiljö måste isoleras för att hålla nere energi för uppvärmning av anläggningens luft och vatten. Passagen genom klimatskärmen måste utformas så att klimatskärmens fuktsäkerhet inte riskeras.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11137
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska