Start

Installationer för bad- och simanläggningar

I en bad- och simanläggning kan det vara mycket svårt att överhuvudtaget skilja verksamhetens energianvändning från byggnadens uppvärmningsbehov och fastighetens driftenergi. En bad- och simanläggning liknar därvidlag mer än processindustri än en lokalbyggnad.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Installationer för bad- och simanläggningar
Ladda nerBeskrivning
Givare- och mätare för verifiering, driftoptimering och driftuppföljningBasnivåTeknisk specifikation
Plan för mätning och kontroll samt för styr-, drift- och övervakningssystemBasnivåTeknisk specifikation
Plan för driftoptimering och samordnad funktionsprovningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Dimensionering av uteluftsflödenBasnivåTeknisk specifikation
Relativ luftfuktighet i bassängrumBasnivåTeknisk specifikation
Ventilation av tekniska utrymmenBasnivåTeknisk specifikation
Krav på värmeåtervinning ur frånluftBasnivåTeknisk specifikation
Utformning av bastuBasnivåTeknisk specifikation
Täckning för utomhusbassängerBasnivåTeknisk specifikation
Separata avloppssystemBasnivåTeknisk specifikation
Isolering av kallvattencisternerBasnivåTeknisk specifikation
Cirkulation av vattenBasnivåTeknisk specifikation
Verkningsgrad för pumpar och motorerBasnivåTeknisk specifikation
Dimensionering av rörBasnivåTeknisk specifikation
Isolering av kallvattenrörBasnivåTeknisk specifikation
Värmeväxlare för vattenBasnivåTeknisk specifikation
Energiåtervinning från grå- och processvattenBasnivåTeknisk specifikation
Påfyllning av vattenBasnivåTeknisk specifikation
BelysningskompetensBasnivåKvalificeringskrav
Energimedveten belysningsprojekteringBasnivåTeknisk specifikation
Belysningens IP-klassningBasnivåTeknisk specifikation
Belysning i djup bassängBasnivåTeknisk specifikation
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor