Start

Täckning för utomhusbassänger

Nivå: Basnivå

Mycket energi kan sparas om utomhusbassänger täcks över när de inte används.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11135
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska