Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Täckning för utomhusbassänger

Krav ID
11135
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Utomhusbassänger ska förses med bassängtäckning. Högsta tillåtna förlusteffekt är 10 W/m2  för hela bassängytan efter en timmes övertäckning. För säkerheten ska täckning följa standarden SS-EN 15288-1:2008+A1:2010: Safety requirements for design, eller likvärdigt.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts