Start

Krav på värmeåtervinning ur frånluft

Nivå: Basnivå

Frånluft i simhallar innehåller mycket värme. Värmen kan återvinnas med värmeväxling för att spara energi. Efter värmeväxling kan den kvarvarande värmen även utvinnas genom kondensering och kylning med värmepump.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11149
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska