Start

Ventilation av tekniska utrymmen

Nivå: Basnivå

Mycket värme kan återvinnas från ventilation av de tekniska utrymmena. Detta sparar energi och ger lägre driftskostnader.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11233
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska