Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ventilation av tekniska utrymmen

Krav ID
11233
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Utjämningstankar, kemikalietankar samt kemikalieförråd ska ha separat frånluft. Sådan frånluft får inte blandas med frånluft från övriga anläggningen eller byggnaden. Kemikalieförråd ska som minimum ventileras dygnet runt med 0,35 l/s m2 golvyta.

Frånluft från utjämningstankar ska dimensioneras för 100 % evakuering av luften i tanken vid samtliga driftfall. Kemikalietankar/kemiutrustning ska ha separat frånluft men utformas utefter leverantörens anvisningar och i enlighet med CE-direktiven.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts