Start

Plan för mätning och kontroll samt för styr-, drift- och övervakningssystem

Nivå: Basnivå

Plan för mätning och kontroll samt för styr-, drift- och övervakningssystem ger förutsättningar för att följa upp att driften av bad- och simanläggningen är optimal över tiden. Energianvändning kan mätas och beräknas och avvikelser kan identifieras och korrigeras. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11240
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska