Start

Isolering av kallvattencisterner

Nivå: Basnivå

Kallvattencisterner ska isoleras för att minska energiförluster då kallvatten oavsiktligt värms upp och för att minska risken för microbiell tillväxt.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11237
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska