Start

Energiåtervinning från grå- och processvatten

Nivå: Basnivå

Vid värmeväxling av bassängernas avblödningsvatten, så att värmen återförs till spädvattnet, så kan upp till 90 % av energin återvinnas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11134
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska