Start

Cirkulation av vatten

Nivå: Basnivå

Cirkulering av tappvattnet, med rätt temperatur, är viktigt för att undvika till exempel legionella eller annan mikrobiell tillväxt i vattenledningar.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11235
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska